conscience 2 FOR ADAS.IST

@adas.ist / MARCH 2019

“Conscience” is an immersive experience as a criticism on art oppression to praise freedom of expression. It’s an alternative reality as a safe place to rethink about our social structure. Instead of isolating and dehumanizing each other we need to provide opportunities for honest exchange to engage in real and necessary conversations for the sake of a better future. Art is essential to question, criticize and to dream about something “other” than existing and cannot be resulted in punishment. All pieces you see inside are works of jailed artists.

 

 “Conscience”, çeşitli toplumlarda sanata karşı olan baskıyı eleştirmek ve ifade özgürlüğünü savunmak adına tasarlanmış dijital ve sosyal bir deneyimdir.  Geri kalmış toplumlardaki sosyal strüktürü sorgulatmak için ziyaretçiye güvenli bir mekan sunar.  Bu alternatif gerçeklik içerisinde görülen herşey, ifade ettikleri yüzünden cezalandırılmış sanatçıların işleridir. Sanatçıları kişiliksizleştirmek, kendilerini ve yarattıklarını toplumdan arındırmak yerine, özgür bir gelecek için bu gibi önemli sorgulamaların yapılabileceği alanlara fırsat verilmelidir.  Çünkü bastırılan toplumlardaki ifade etme isteği hiç bir zaman yok olmazken, gün geçtikçe daha da artacaktır. Sanat sorgulamak, eleştirmek ve varolandan “başka”sını yaratabilmek adına gereklidir ve ceza ile sonuçlanamaz.

(TR)

PRESS HERE FOR

ORIGINAL "CONSCIENCE", MIAMI